Sunday, October 23, 2011

matematik hari ni??? hurmmm


Pakar Matematiks dan Sains: Muhamad ibn Musa Al- Khawarizmi

Beliau adalah pengasas Ilmu dan formula Algebra berdasarkan
Kitab yang ditulisnya, Al-Jabr wal-Muqabala. TermaAlgorithm di dalam ilmu matematik di ambil dari namanya, Al-Khawarizmi. beliau adalah orang yang pertama yang memperkenalkan sistem angka Arab dan juga sistem angkaHindu-Arab yang mana sistem ini telah di amalkan oleh tamadun-tamadun lain. Disamping pakar dalam ilmu matematik, beliau juga mahir dalam ilmu geografi. Dikatakan beliau adalah orang yang pertama yang menentukan keluasan laut Mediterranean. 

No comments:

Post a Comment